MINOTAURUS
De Minotaurus werd aanvankelijk gezoogd door zijn moeder, maar werd later gevoed met mensenvlees. Als gevolg daarvan werd de Minotaurus te gevaarlijk voor zijn omgeving en opgesloten in een speciaal voor hem door de Atheense architect Daedalus ontworpen en gebouwd doolhof, het Labyrinth. Eenmaal binnen was de uitgang niet meer te vinden. Jaarlijks werden zeven Atheense jongens en meisjes als voedsel het Labyrinth ingedreven totdat Theseus met hulp van koning Minos' dochter Ariadne het monster versloeg en dank zij een wollen draad die hij tijdens zijn gang door het Labyrinth had afgewikkeld de uitgang terugvond.